jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

2010-09-28 18:25
Dodane przez

Treść pytania

jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

Zadroże, dnia ………..…………….
.........................................................
( Imię i nazwisko lub nazwa )
.........................................................
(adres / siedziba )
.........................................................
(nr PESEL lub REGON * )
.........................................................
( telefon kontaktowy / e-mail )
PEŁNOMOCNICTWO


Niniejszym upoważniam pana / panią .........................................................................................
legitymującego / cą się dowodem osobistym seria, numer .........................................................
stopień pokrewieństwa .................................................................................................................
do załatwienia wszelkich formalności z odbiorem pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych
pojazdu marki / model / nr rejestracyjny
......................................................................................................................................................
oraz innych spraw związanych z tym pojazdem i do każdej innej czynności w
Wydziale Komunikacji.


.........……………………….........
(p o d p i s wł a ś c i c i e l a p o j a zd u /mo c o d awc y )

2011-11-03 21:10 PLUS MINUS Ocena: 18

jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

2011-08-25 21:04 PLUS MINUS Ocena: -5

czy mogę upoważnić pisemnie kogoś do odebrania mi dowodu rejestracyjnego dziękuje za odpowiedz...

2011-07-25 21:07 PLUS MINUS Ocena: -1

jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

2011-04-21 20:15 PLUS MINUS Ocena: 0

jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

2011-03-14 18:37 PLUS MINUS Ocena: 4

jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

2011-03-14 18:36 PLUS MINUS Ocena: 3

Jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

2011-03-14 18:35 PLUS MINUS Ocena: -7

Jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

2011-03-14 18:34 PLUS MINUS Ocena: 2

jak mam napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego..

2011-02-27 18:53 PLUS MINUS Ocena: 8

jak napisac upowaznienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

2011-02-15 19:57 PLUS MINUS Ocena: 3

jak napisac upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

2010-11-17 19:02 PLUS MINUS Ocena: 11

miejscowosc, dnia...

Upoważnienie

Upoważniam mojego syna (np.) Jana Kowalskiego do odbioru mojego dowodu rejestracyjnego o numerach rej. DLW V123


podpis

2010-11-16 17:56 PLUS MINUS Ocena: 8

Jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

2010-11-14 16:58 PLUS MINUS Ocena: 5

jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

2010-11-07 16:50 PLUS MINUS Ocena: 13