matematyka z plusem ćwiczenia odpowiedzi

2010-10-09 11:41
Dodane przez

Treść pytania

matematyka z plusem ćwiczenia odpowiedzi

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

pomóż proszę z matematyki klasa 6 str182 ćwiczenie B
z tematy zapisywanie wyrażeń algebraicznych

2012-03-04 19:33 PLUS MINUS Ocena: 0

Koszyk zawiera kilka jednakowych marchwi w kształcie stożka o promieniu podstawy 3cm i wysokości 30cm. Ile ich potrzeba, żeby uzyskać litr soku?

2012-03-04 18:15 PLUS MINUS Ocena: 0

Uzupełnij tablicę i poniższą tabelkę. Chodzi mi o tabelkę str 73 zad 2 matematyka kl 6 ćwiczenia z plusem

2012-03-04 18:09 PLUS MINUS Ocena: 0

Zapisz polecenie w postaci wyrażenia arytmetycznego, a następnie oblicz wartość tego wyrażenia.


a) Od iloczynu ¾ i 4 ³/₂ odejmij liczbę 1,68.
b) Do ilorazu liczby 0,884 przez 2,6 dodaj liczbę 1 ½ .
c) Dodaj kwadrat liczby 0,2 i 3,1 .
d) Sumę liczby 2 ³/₈ i 1,75 pomnóż przez różnicę liczb 1 i ⁷⁹/₉₉ .
e) Sześcian liczby ⅔ podziel przez kwadrat liczby ⁴/₉ .
f) Od sumy sześcianów liczb 2 i ½ i odejmij liczbę 0,125 .

2012-03-04 18:00 PLUS MINUS Ocena: 0

Zapisz polecenie w postaci wyrażenia arytmetycznego, a następnie oblicz wartość tego wyrażenia.


a) Od iloczynu ¾ i 4 ³/₂ odejmij liczbę 1,68.
b) Do ilorazu liczby 0,884 przez 2,6 dodaj liczbę 1 ½ .
c) Dodaj kwadrat liczby 0,2 i 3,1 .
d) Sumę liczby 2 ³/₈ i 1,75 pomnóż przez różnicę liczb 1 i ⁷⁹/₉₉ .
e) Sześcian liczby ⅔ podziel przez kwadrat liczby ⁴/₉ .
f) Od sumy sześcianów liczb 2 i ½ i odejmij liczbę 0,125 .

2012-03-04 17:59 PLUS MINUS Ocena: 0

Ćwiczenia żółte strona 73 zadanie 2 Uzupełnij tablicę i poniższą tabelkę , bardziej zależy mi na tabelce proszę !

2012-03-04 16:05 PLUS MINUS Ocena: 0

Ćwiczenia żółte strona 73 zadanie 2 Uzupełnij tablicę i poniższą tabelkę , bardziej zależy mi na tabelce proszę !

2012-03-04 16:05 PLUS MINUS Ocena: 0

Zadanie 3 str.40 Spójrz na ponizszy rysunek graniastosłupa prostego pięciokątnego Klasa 6

2012-03-04 14:07 PLUS MINUS Ocena: 0

Zadanie 3 str.40 Spójrz na ponizszy rysunek graniastosłupa prostego pięciokątnego Klasa 6

2012-03-04 14:06 PLUS MINUS Ocena: 0

opisz życzliwie kolege lub kolerzankę

2012-03-04 13:52 PLUS MINUS Ocena: 0

opisz życzliwie kolege lub kolerzankę

2012-03-04 13:52 PLUS MINUS Ocena: 0

opisz życzliwie kolege lub kolerzankę

2012-03-04 13:52 PLUS MINUS Ocena: 0

opisz życzliwie kolege lub kolerzankę

2012-03-04 13:52 PLUS MINUS Ocena: 0

opisz życzliwie kolege lub kolerzankę

2012-03-04 13:52 PLUS MINUS Ocena: 0

opisz życzliwie kolege lub kolerzankę

2012-03-04 13:52 PLUS MINUS Ocena: 0

opisz życzliwie kolege lub kolerzankę

2012-03-04 13:52 PLUS MINUS Ocena: 0

Zeszyt ma 280 stron. Grubość razem z okładką wynosi 15,5 cm.

2012-03-04 13:18 PLUS MINUS Ocena: 0

zad 5 cwiczenie 2 strona 15 klasa 5

2012-03-04 12:55 PLUS MINUS Ocena: 0

zadanie 1 str 29. 2 gim.. potrzebuję na jutro...

2012-03-04 11:29 PLUS MINUS Ocena: 0

Zielone ćwiczenia klasa 6
strona 10 zad 5

Obliczająć wartosci wyrażeń na klasówce, Ala popełniła jakiś błąd w każdym przykładzie. Znajdź ten błąd i zapisz prawidłowe obliczenia.

Ala W.
Oblicz wartości podanych wyrażeń dla x = -2
a) (1- x) - 3x
(1 - (-2) ) -3x = 3 - 3x
b) -4x + 5
-4 - 2 + 5 = -6 + 5 = -1
c) 5x - x*
5 . 9-2) - (-2)* = -10 + 4 =-6
d) (2 - x) (x + 1)
(2 - 2) (-2 + 1) = 0 . (-1) = 0

2012-03-04 10:55 PLUS MINUS Ocena: 2