moja historia 5 sprawdziany

2010-10-25 23:18
Dodane przez

Treść pytania

moja historia 5 sprawdziany

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

jjkbmbm

2013-04-23 19:57 b,bm, PLUS MINUS Ocena: 1

kto prowadził wojnę z cesarstwem w latach 1002 1108?

2013-04-15 16:49 klaudia23 PLUS MINUS Ocena: 2

musze mieć

2013-04-03 12:40 oleczka7 PLUS MINUS Ocena: 4

p;;;;;jkyrk

2012-06-05 15:54 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj PLUS MINUS Ocena: 0

dajcie

2012-05-30 14:02 adam1998 PLUS MINUS Ocena: 1

ma ktoś sprawdzian z życie społeczeństwa średniowiecznego

2012-05-12 17:40 aaaaaaaaaaa PLUS MINUS Ocena: 11

chce sie dowiedzieć jak bd wyglądać test początek średniowiecza do kl. 5 szkoły podstawowej

2012-02-29 18:13 PLUS MINUS Ocena: 9

szukam spr. moja historia 5 z działu początek średniowiecza

2012-02-16 17:43 PLUS MINUS Ocena: 3

Szukam prawdzianu moja historia 5 dział pierwsze cywilizacje

2011-11-11 13:19 PLUS MINUS Ocena: 3

Szukam prawdzianu moja historia 5 dział pierwsze cywilizacje

2011-11-11 13:17 PLUS MINUS Ocena: 8

Ja potrzebyje sprawdzian z działu o Starożytnej Grecji.
Pliss

2011-10-27 20:12 PLUS MINUS Ocena: 8

Sprawdzian Z historii Klasa V podstawowa sprawdzian V Polska za pierwszych Piastów

2011-06-12 12:13 PLUS MINUS Ocena: 8

potrzebuję sprawdzianu z Pastów klasa V

2011-06-09 20:42 PLUS MINUS Ocena: 9

potrzebuję sprawdziany z historii 5 kl dział życie społeczeństwa średniowiecznego, proszę jak najszybciej, jutro sprawdzian

2011-06-07 17:53 PLUS MINUS Ocena: 12

Szukam sprawdzianu kl 5 . Dzień Dobry Historio .
''Życie społeczeństwa średniowiecznego . ''

2011-06-04 19:22 PLUS MINUS Ocena: 6

Ilio,mgkljrtimhjiuhugojkkhjuhjliup9jlp[p;; hi-l;k7kk,i,k7uk

2011-05-29 17:49 PLUS MINUS Ocena: 2

mam sprawdzian jutro z histy zycie społeczenstwa sredniowiecznego zu[ełnie nic nie umiem miął ktoś? ;p

2011-05-25 14:44 PLUS MINUS Ocena: 3

Bardzo proszę o sprawdzian z działu 5 Polska za pierwszych Piastów do klasy 5. Będę naprawdę wdzięczna:)

2011-05-25 13:33 PLUS MINUS Ocena: 3

SIEMA a ja potrzebuje sprawdzianu z klasy 5 z działu Życie społeczeństwa średniowiecznego .

2011-05-22 09:03 PLUS MINUS Ocena: -2

Test a
Polska pierwszych Piastów
Test podsumowujący rozdział V
1. Czytaj uważnie tekst i zadania.
2. W zadaniach 1., 2., 4., 5. oraz 11. i 12. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.
Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.
3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.
4. Rozwiązania zadań 3. oraz od 6. do 10.. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki
przekreślaj.
5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.
1. Mieszko I przyjął chrzest w 0–1 p.
A. 965 r.
B. 966 r.
C. 968 r.
D. 972 r.
2. Bolesław Śmiały został koronowany na króla Polski w Gnieźnie w 0–1 p.
A. 1058 r.
B. 1076 r.
C. 1080 r.
D. 1095 r.
3. Napisz, jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy. 0–4 p.
• pierwszy historyczny władca Polski – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• cesarz, który przybył do Gniezna w 1000 r. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• w 1025 r. odziedziczył koronę polską – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• walczył z Bolesławem Krzywoustym o władzę w kraju – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Do rozwiązania zadań 4. i 5. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.
4. Na fragmencie Drzwi Gnieźnieńskich widać scenę z życia 0–1 p.
A. św. Wojciecha.
B. św. Stanisława.
Imię i nazwisko
Data Klasa
.................................................
.......... ......... .................
C. św. Szczepana.
D. św. Maurycego.
5. Płaskorzeźba przedstawia wyprawę duchownego do kraju 0–1 p.
A. Wieletów.
B. Jaćwingów.
C. Prusów.
D. Lędzian.
6. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. 0–3 p.
kurhan – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
senior – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Geograf Bawarski” – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Napisz, na czym polegała zasada senioratu i jaką dzielnicę otrzymywał senior. 0–2 p.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem. 0–2 p.
Mieszko Stary – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henryk Sandomierski – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Wstaw znak „x” w kratki obok imion postaci, które wywodziły się z rodu Piastów. 0–3 p.
Rościsław
Siemomysł
Ibrahim ibn Jakub
Lestek
Siemowit
10. Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. 0–4 p.
koronacja Bolesława Chrobrego • • VI w. n.e.
przybycie Słowian na ziemie polskie • • 997 r.
śmierć św. Wojciecha • • 1018 r.
pokój w Budziszynie • • 1025 r.
Do rozwiązania zadań 11. i 12. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: „[...] Nie godzi się takiego i
tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz chlubnie wynieść go
na tron królewski i uwieńczyć koroną”. A zdjąwszy z głowy diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na
znak przymierza i przyjaźni i dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w
zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha.
Gall Anonim „Kronika polska”
11. Zjazd gnieźnieński odbył się w 0–1 p.
A. 998 r.
B. 999 r.
C. 1000 r.
D. 1001 r.
12. Uczestnikami wydarzenia byli 0–1 p.
A. Bolesław Chrobry i Otton I.
B. Mieszko II i Bolesław Chrobry.
C. Mieszko I i Otton I.
D. Bolesław Chrobry i Otton III.
Karta odpowiedzi
Numer
zadania
1. 2. 4. 5. 11. 12.
Odpowiedzi
A A A A A A
B B B B B B
C C C C C C
D D D D D D
Test b
Polska pierwszych Piastów
Test podsumowujący rozdział V
1. Czytaj uważnie tekst i zadania.
2. W zadaniach 1., 2., 4., 5. oraz 11. i 12. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.
Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi
3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.
4. Rozwiązania zadań 3. oraz od 6. do 10.. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki
przekreślaj.
5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.
1. Cesarz Otton III przybył do Gniezna w 0–1 p.
A. 998 r.
B. 999 r.
C. 1000 r.
D. 1001 r.
2. Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w 0–1 p.
A. 992 r.
B. 1000 r.
C. 1018 r.
D. 1025 r.
3. Napisz, jakich postaci historycznych dotyczą podane opisy. 0–4 p.
• zginął w Prusach w 997 r. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• został koronowany na króla Polski w 1076 r. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• prowadził wojny z cesarstwem w latach 1002–1018 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• pierwszy biskup misyjny na ziemiach polskich – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Do rozwiązania zadań 4. i 5. wykorzystaj zamieszczoną fotografię.
4. Ciało praskiego biskupa wykupił od Prusów 0–1 p.
A. Mieszko II.
Imię i nazwisko
Data Klasa
.................................................
.......... ......... .................
B. Henryk IV.
C. Bolesław Chrobry.
D. Grzegorz VII.
5. Relikwie św. Wojciecha zostały umieszczone w katedrze 0–1 p.
A. krakowskiej.
B. gnieźnieńskiej.
C. wrocławskiej.
D. łęczyckiej.
6. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. 0–3 p.
danina – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szyszak – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dagome iudex – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Wyjaśnij, czego dotyczył i dlaczego został ogłoszony statut Bolesława Krzywoustego.
0–2 p.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Dopisz przy imionach książąt polskich nazwy otrzymanych przez nich ziem. 0–2 p.
Władysław Wygnaniec – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolesław Kędzierzawy – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Wstaw znak „x” w kratki obok nazw grup społecznych mieszkających w państwie
Mieszka I. 0–3 p.
drużyna wojów
duchowieństwo
inteligencja
ludność służebna
mieszczanie
10. Połącz wydarzenia z odpowiednimi datami. 0–4 p.
chrzest Polski • • VIII w. p.n.e.
powstanie osady w Biskupinie • • 966 r.
najazd Brzetysława na Polskę • • 1138 r.
śmierć Bolesława Krzywoustego • • 1039 r.
Do rozwiązania zadań 11. i 12. wykorzystaj zamieszczony tekst źródłowy.
Dostojny margrabia Hodon po zebraniu wojska napadł z nim na Mieszka, który był wierny cesarzowi i płacił
trybut aż po rzekę Wartę. Na pomoc Hodonowi pospieszył mój ojciec, graf Zygfryd. Kiedy w dzień św. Jana
Chrzciciela starli się z Mieszkiem, odnieśli zwycięstwo, lecz potem w miejscowości zwanej Cydzyną [Cedynią]
brat jego Czcibor zadał im klęskę, kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych
grafów.
Thietmar „Kronika”
11. Bitwa pod Cedynią odbyła się w 0–1 p.
A. 970 r.
B. 971 r.
C. 972 r.
D. 973 r.
12. Jednym z uczestników wydarzenia był 0–1 p.
A. Mieszko I.
B. Mieszko II.
C. Mieszko III.
D. Otton III.
Karta odpowiedzi
Numer
zadania
1. 2. 4. 5. 11. 12.
Odpowiedzi
A A A A A A
B B B B B B
C C C C C C
D D D D D D
Klucz do testu a
Polska pierwszych Piastów
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania 1. 2. 4. 5. 11. 12.
Właściwa odpowiedź B B A C C D
Punktacja Za każdą właściwą odpowiedź
uczeń otrzymuje 1 punkt.
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA
Nr
zad.
Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania
4. • pierwszy historyczny władca
Polski – Mieszko I
• cesarz, który przybył do Gniezna
w 1000 r. – Otton III
• w 1025 r. odziedziczył koronę
polską – Mieszko II
• walczył z Bolesławem
Krzywoustym o władzę w kraju
– Zbigniew
0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
6. • kurhan – ziemny kopiec
przykrywający grób
• senior – najstarszy z rodu, w
czasach podziału dzielnicowego
władca zwierzchni, zgodnie z
testamentem Bolesława
Krzywoustego sprawował władzę
zwierzchnią nad książętami
dzielnicowymi
• „Geograf Bawarski” – źródło
pisane z IX w., w którym zawarto
informacje o plemionach
zamieszkujących ziemie polskie
0–3 Każda właściwie podana definicja – 1 p.
7. np.: Zasada senioratu polegała na
przejęciu przez najstarszego z rodu
Piastów władzy zwierzchniej
nad książętami dzielnicowymi.
Senior oprócz dziedzicznej
dzielnicy otrzymywał również
dzielnicę senioralną, łączącą
wszystkie ziemie należące do
książąt.
0–2 Podanie, na czym polega zasada senioratu – 1 p.
Podanie informacji o dzielnicy senioralnej – 1 p.
8. Mieszko Stary – Wielkopolska
Henryk Sandomierski – ziemia
sandomierska
0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego
władcy – 1 p.
9. Siemomysł, Lestek, Siemowit 0–3 Każde właściwe wskazanie postaci z rodu Piastów – 1
p.
10. koronacja Bolesława Chrobrego –
1025 r.
przybycie Słowian na ziemie
polskie – VI w. n.e
śmierć św. Wojciecha – 997 r.
pokój w Budziszynie – 1018 r.
0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p.
Klucz do testu b
Polska pierwszych Piastów
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I ICH PUNKTACJA
Numer zadania 1. 2. 4. 5. 11. 12.
Właściwa odpowiedź C D C B C A
Punktacja Za każdą właściwą odpowiedź
uczeń otrzymuje 1 punkt.
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA
Nr
zad.
Właściwa odpowiedź Punktacja Kryteria punktowania
3. • zginął w Prusach w 997 r. – św.
Wojciech
• został koronowany na króla
Polski w 1076 r. – Bolesław Śmiały
• prowadził wojny z cesarstwem w
latach 1002–1018 – Bolesław
Chrobry
• pierwszy biskup misyjny na
ziemiach polskich – Jordan
0–4 Każde właściwe uzupełnienie – 1 p.
6. • danina – przymusowe
świadczenie na rzecz władcy lub
właściciela ziemi
• szyszak – stożkowaty hełm,
zakończony ostrym szpicem,
używany m.in. przez wojów za
czasów Piastów
• Dagome iudex – najstarsze
polskie źródło pisane; dokument, w
którym Mieszko I oddawał swoje
państwo pod opiekę papieża
0–3 Każda właściwie podana definicja – 1 p.
7. np.: Statut Bolesława
Krzywoustego dotyczył podziału
dzielnic Polski między synów
panującego. Miał zapobiegać
walkom wewnętrznym w kraju po
śmierci władcy.
0–2 Podanie informacji o treści statutu – 1 p.
Podanie przyczyn ogłoszenia statutu – 1 p.
8. Władysław Wygnaniec – dzielnica
senioralna i Śląsk
Bolesław Kędzierzawy –
Mazowsze i część Kujaw
0–2 Właściwe dopisanie nazw ziem obok imienia każdego
władcy – 1 p.
9. drużyna wojów, duchowieństwo,
ludność służebna
0–3 Każde właściwe wskazanie grupy społecznej – 1 p.
10. chrzest Polski – 966 r.
powstanie osady w Biskupinie –
VIII w. p.n.e.
najazd Brzetysława na Polskę –
1039 r.
śmierć Bolesława Krzywoustego –
1138 r.
0–4 Każde właściwe przyporządkowanie – 1 p

2011-05-20 14:20 PLUS MINUS Ocena: 9
Strona: 1 2 następna »