parafraza przykłady

2010-10-10 23:04
Dodane przez

Treść pytania

parafraza przykłady

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

dialog z czterema parafrazami

2011-05-03 19:17 PLUS MINUS Ocena: 0

Inwentaryzacja obejmuje ogół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów danej jednostki i na określony dzień, porównania tego stanu ze stanem księgowym, ustalenia i wyjaśnienia różnic wynikających z tego porównania oraz rozliczenia osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie.

2010-12-09 15:36 PLUS MINUS Ocena: -1

Mogłabym przygotować więcej na ten temat, ale brakuje mi pewnych danych, może uda mi się je jeszcze zdobyć.

2010-11-22 20:46 PLUS MINUS Ocena: -1