planeta nowa 2 ćwiczenia odpowiedzi

2010-10-16 06:35
Dodane przez

Treść pytania

planeta nowa 2 ćwiczenia odpowiedzi

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

biedronka

2011-10-02 20:10 PLUS MINUS Ocena: 0

Zadanie 2 strona 12

ZESZYT ĆWICZEŃ GEOGRAFIA PLANETA 2 NOWA

2011-10-02 17:30 PLUS MINUS Ocena: 2

Przeprowadź wywiad z rodzicem albo innym rodzicem
Temat; Młodzieńcze marzenia,a dorosła rzeczywistość:)


POMÓŻĆIEs:)

Może być wymyślone;)

2011-10-02 12:25 PLUS MINUS Ocena: 1

Na podstawie poniżej mapach konturowych narysuj strzałki obrazujące odpowiedni dla zimy i lata kierunek wiatrów monsunowych. Wpisz pod każdą z map określenie 'wiatr suchy' lub ' wiatr wilgotny'

2011-10-01 10:38 PLUS MINUS Ocena: 1

korzystając z wiadomości w podreczniku wykonaj nastepujoce polecenia
a) Uzupełnij tabele właściwymi danymi statystycznymi .
b) podaj przyczyny systematycznego spadku liczby ludności na Litwie ,Białorusi oraz ukrainie.
c) Podaj przyczyny ujemnego saldaq migracji w tych krajach .

2011-10-01 09:30 PLUS MINUS Ocena: 3

strona 67 zadanie 2, 3

2011-09-30 18:49 PLUS MINUS Ocena: 3

prosze o odpowiedz :) zad. 5 i 7 str. 33 z Planeta nowa dla 2 gimnazjum

2011-09-30 17:56 PLUS MINUS Ocena: 1

dobrze rozwinięta gałąź sektora afrykańskich usług

2011-09-29 16:50 PLUS MINUS Ocena: -1

zadanie 5/ str.14

2011-09-28 18:31 PLUS MINUS Ocena: 1

zadanie 5/ str.14

2011-09-28 18:31 PLUS MINUS Ocena: -1

zad. 3 str. 6-7
korzystając z poniższych danych klimatologicznych dla stacji meteorologicznej z Ndżamenie wykonaj polecenia :
a. oblicz średnią roczną temperaturę powietrza :
b. oblicz roczną sumę opadów atmosferycznych :
c. sporządź klimatogram dla stacji meteorologicznej w Ndżamenie
d. uzupełnij zdania brakującymi informacjami
e. wymień trzy cechy wynikające z analizy klimatogramu które pozwoliły ci prawidłowo określić typ klimatu panującego w Ndżamenie

2011-09-28 18:27 PLUS MINUS Ocena: 31

s. 8 zadanie 2

2011-09-28 16:20 PLUS MINUS Ocena: 1

Rozwiązanie zadania 3 strona 6

2011-09-28 07:05 PLUS MINUS Ocena: 9

od strony 51 do końca błagam pomocy !!!

2011-09-27 19:49 PLUS MINUS Ocena: -1

potrzebuje zadania od strony 1 do 14 prosze o pilna pomoc

2011-09-27 19:19 PLUS MINUS Ocena: 2

zadanie 1,2 str. 77
zadanie 3,4 str.78
zadanie 5 str.79

2011-09-27 15:13 PLUS MINUS Ocena: 1

porównaj strukturę grup ekonomicznych w 1980 i 2009 r. zapisz wnioski. następnie oceń, jak przypuszczalnie zmieni się struktura grup ekonomicznych polskiego społeczenstwa za 20 lat

2011-09-26 21:06 PLUS MINUS Ocena: 0

ćwiczenia 4 i 5 str. 66 Help!!!!!!!

2011-09-26 20:17 PLUS MINUS Ocena: -1

planeta nowa 2 str 9

2011-09-26 17:54 PLUS MINUS Ocena: 2

Planeta Nowa 2 zad 1,2 str. 9 i zad 6/11

2011-09-26 17:22 PLUS MINUS Ocena: -1