planeta nowa 2 ćwiczenia odpowiedzi

2010-10-16 06:35
Dodane przez

Treść pytania

planeta nowa 2 ćwiczenia odpowiedzi

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

zad. 3 str 92
ćwiczenie

2011-06-09 19:55 PLUS MINUS Ocena: -1

potrzebuje odpowiedzi do zadań:
str 87-88
str 92-93
str 94-95 :)

2011-06-09 17:45 PLUS MINUS Ocena: 8

potrzebuje zadanie 1 i 2 strona 76 77

2011-06-09 16:25 PLUS MINUS Ocena: 0

Wady i zalety dużego ruchu turystycznego w krajach Europy Południowej

2011-06-09 16:04 PLUS MINUS Ocena: -1

od strony 65 do95 pomurzcie

2011-06-09 15:39 PLUS MINUS Ocena: 7

zad 1 i 2 planeta nowa 2 strona 15 pomocyy

2011-06-08 17:26 PLUS MINUS Ocena: -7

zad 5 i 6 str 88 ćw nowa era gim2

2011-06-08 16:36 PLUS MINUS Ocena: -3

SZUKAM ODP.

2011-06-08 16:25 PLUS MINUS Ocena: -2

Korzystając z poniższej instrukcji i dostępnych źródeł (np.map,przewodników,internetu) opracuj trasę wycieczki turystyczno-krajoznawczej po regionie śródziemnomorskim. Przebieg tej trasy zaznacz na poniższej mapie konturowej

2011-06-08 15:50 PLUS MINUS Ocena: 24

korzystając z mapy w atlasie geograficznym, rozpoznaj miasta oznaczone na mapie konturowej cyframi 1-3 oraz obiekty geograficzne oznaczone cyframi 4-10.Wypisz poniżej ich nazwy

2011-06-07 17:53 PLUS MINUS Ocena: 46

korzystając z wiadomości w podręczniku wykonaj następujące polecenia
podaj przyczyny systematycznego spadku liczby ludności na Litwie,Białorusi i Ukrainie

2011-06-06 18:48 PLUS MINUS Ocena: 3

Wymień nazwy trzech najważniejszych surowców mineralnych wydobywanych na terenie brazylii.
b)podaj nazwę największego okręgu przemysłowego brazyl

2011-06-06 17:03 PLUS MINUS Ocena: 0

arktyka i antarktyda

2011-06-03 23:33 PLUS MINUS Ocena: -3

Na podstawie wiadomości zamieszczonych w podręczniku wykonaj następujące polecenia.
a)Wymień nazwy trzech najważniejszych surowców mineralnych wydobywanych na terenie Brazylii.
b)Podaj nazwę największego okręgu przemysłowego Brazylii.
c)Spośród podanych niżej gałęzi przemysłu podkreśl te, które dominują w strukturze przemysłu Brazylii. Następnie napisz, czy przemysł tego kraju opiera się na gałęziach tradycyjnych czy nowoczesnych.
górniczy, elektroniczny, hutniczy, precyzyjny, chemiczny,lotniczy, kosmiczny, elektromaszynowy, farmaceutyczny, drzewny i papierniczy

Za odpowiedzi będę bardzo wdzięczna ;)

2011-06-03 17:54 PLUS MINUS Ocena: 4

Na podstawie wiadomości zamieszczonych w podręczniku wykonaj następujące polecenia.
a)Wymień nazwy trzech najważniejszych surowców mineralnych wydobywanych na terenie Brazylii.
b)Podaj nazwę największego okręgu przemysłowego Brazylii.
c)Spośród podanych niżej gałęzi przemysłu podkreśl te, które dominują w strukturze przemysłu Brazylii. Następnie napisz, czy przemysł tego kraju opiera się na gałęziach tradycyjnych czy nowoczesnych.
górniczy, elektroniczny, hutniczy, precyzyjny, chemiczny,lotniczy, kosmiczny, elektromaszynowy, farmaceutyczny, drzewny i papierniczy

Za odpowiedzi będę bardzo wdzięczna ;)

2011-06-03 17:54 PLUS MINUS Ocena: 2

proszę o odpowiedz do zadania 3 na str 68
Planeta Nowa 2

Dziękuje ;)

2011-06-03 14:51 PLUS MINUS Ocena: -2

AFRYKA
Zad. 1 Korzystając z mapy ogólnogeograficznej Afryki, wykonaj następujące polecenia.
b) Na mapie konturowej literami A-D oznaczono skrajne punkty Afryki, którymi są cztery przylądki. Wpisz poniżej ich nazwy oraz określ ich współrzędne geograficzne z dokładnością do jednego stopnia. Następnie zapisz nazwy mórz i oceanów oblewających dany przylądek.
A- Przylądek Biały - (37'N,11'E) - Morze Śródziemne
B- Przylądek Igielny - (35'S,20'E) - Ocean Indyjski
C- Przylądek Zielony - (15'N,18'W) - Ocean Atlantycki
D- Przylądek Guardafui - (12'N,54'E) - Morze Arabskie, Ocean Indyjski

Zad. 2
Korzystając z informacji zawartych w podręczniku oraz mapy ogólnogeograficznej Afryki, znajdź osiem rekordów fiaycznogeograficznych tego kontynenty. Zapisz poniżej nazwy tych obiektów. Następnie wstaw w odpowiednie miejsca na mapie kontórowej z zadania 1 przypisane im numery.
1. Największa wyspa: Madagaskar
2. Największe jezioro: Jezioro Wiktori
3. Najdłuższa rzeka: Nil
4. Najwyższy szczyt: Kibo
5. Największy półwysep: Somalijski
6. Największa pustynia: Sahara
7. Największa zatoka: Adeńska
8. Najzasobniejsza w wodę rzeka: Kongo

Zad.3
a) 23,2+26,1+30+32,6+32,4+30,5+27,5+26+27,2+28,5+26,4+23,9:12=334,3:12=27,8'C
b) 0+0+0,4+7,9+31,3+62,2+149,7+215+91,1+22,3+0,2+0:12=650,1mm
d) Kwiecień 32,6 styczeń 23,2 styczniu,lutym i grudniu sierpniu 215 podrównikowy sawanna

Zad.4
Typy rzek:
epizodyczna
stała
okresowa
Charakterystyka przepływu:
rzeka, płynąca sporadycznie po ulewnych deszczach
rzeka, której koryto wypełnione jest wodą przez cały rok
rzeka płynąca okresowo, ale regularnie
Klimat:
zwrotnikowy
równikowy
podrównikowy
a) uedy
b) Nil nie wysycha, ponieważ spływają do niej wielkie ilości wody z Jeziora Wiktorii i pobliskich gór.

Zad.5
Zbiorowisko roślinne:
makia
pustynia
sawanna
las równikowy
Klimat:
podzwrotnikowy śródziemnomorski
zwrotnikowy suchy
podrównikowy
równikowy wilgotny
Gleby:
cynamonowe
pustynne, szaroziemy, buroziemy
cynamonowo-czerwone, czerwonobure
czerwonożółte gleby ferralitowe
Kraina geograficzna:
np. Przylądek Ras al- Ghiran
np. Sahara
np. Kotlina Nilu Białego
np. Kotlina Konga

Zad.6
Krugera RPA
Tasili Wan Ahdżar - Algieria
Park Narodowy Namib - Naukluf - Namibia
Park Narodowy Etosha - Namibia

2011-06-02 21:34 PLUS MINUS Ocena: 3

potrzebuję cały temat "Kraje alpejskie".

2011-06-01 18:58 PLUS MINUS Ocena: 0

wklej w ramke fotografie przedstawiajaca mejsce w europie, ktore, wedlug ciebie, warto zobaczyc podczas wakacji. nastepnie krotko opisz to miejsce

2011-05-31 19:42 PLUS MINUS Ocena: 1

3,4/92

2011-05-31 19:07 PLUS MINUS Ocena: 0