planeta nowa 2 ćwiczenia odpowiedzi

2010-10-16 06:35
Dodane przez

Treść pytania

planeta nowa 2 ćwiczenia odpowiedzi

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

STRONA 5 ZAD 1 PILNEEE

2011-09-06 17:12 PLUS MINUS Ocena: 2

od strony 9 do strony 14

2011-09-06 15:28 PLUS MINUS Ocena: -1

Afryka-Ameryka od str 5 do 37

2011-09-03 12:57 PLUS MINUS Ocena: 3

ćwiczenie 1i2 strona 5 zeszyt ćwiczeń do geografi planeta nowa

2011-09-02 18:22 PLUS MINUS Ocena: -2

Korzystając z informacji zawartych w podręczniku, wykonaj polecenia.
a) Na zamieszczonych poniżej mapach konturowych narysuj strzałki obrazujące odpowiedni dla zimy i lata kierunek wiatrów monsunowych. Wpisz pod każdą z map określenie ,, wiatr suchy" lub ,, wiatr wilgotny ".
b) Opisz wpływ wiatrów na rolnictwo Azji Południowo-Wschodniej.

2011-08-31 16:57 PLUS MINUS Ocena: 22

zadanie 6 i 7 strona 40,41

2011-06-15 17:05 PLUS MINUS Ocena: -1

zadanie 5 strona 17 planeta nowa 2

2011-06-14 13:14 PLUS MINUS Ocena: -2

zadanie 3 strona 92 planeta nowa 2 zgodne z nowa podstawa prodramowa :)plissss

2011-06-11 13:45 PLUS MINUS Ocena: 10

cały zozdział 6 i i pierwsze 3 tematy z rozdzaiłu 7
Proszę Na jutro

2011-06-11 12:11 PLUS MINUS Ocena: 4

zad. 3 str 92
ćwiczenie

2011-06-09 19:55 PLUS MINUS Ocena: -1

potrzebuje odpowiedzi do zadań:
str 87-88
str 92-93
str 94-95 :)

2011-06-09 17:45 PLUS MINUS Ocena: 11

potrzebuje zadanie 1 i 2 strona 76 77

2011-06-09 16:25 PLUS MINUS Ocena: 2

Wady i zalety dużego ruchu turystycznego w krajach Europy Południowej

2011-06-09 16:04 PLUS MINUS Ocena: -1

od strony 65 do95 pomurzcie

2011-06-09 15:39 PLUS MINUS Ocena: 7

zad 1 i 2 planeta nowa 2 strona 15 pomocyy

2011-06-08 17:26 PLUS MINUS Ocena: -9

zad 5 i 6 str 88 ćw nowa era gim2

2011-06-08 16:36 PLUS MINUS Ocena: -5

SZUKAM ODP.

2011-06-08 16:25 PLUS MINUS Ocena: 0

Korzystając z poniższej instrukcji i dostępnych źródeł (np.map,przewodników,internetu) opracuj trasę wycieczki turystyczno-krajoznawczej po regionie śródziemnomorskim. Przebieg tej trasy zaznacz na poniższej mapie konturowej

2011-06-08 15:50 PLUS MINUS Ocena: 22

korzystając z mapy w atlasie geograficznym, rozpoznaj miasta oznaczone na mapie konturowej cyframi 1-3 oraz obiekty geograficzne oznaczone cyframi 4-10.Wypisz poniżej ich nazwy

2011-06-07 17:53 PLUS MINUS Ocena: 48

korzystając z wiadomości w podręczniku wykonaj następujące polecenia
podaj przyczyny systematycznego spadku liczby ludności na Litwie,Białorusi i Ukrainie

2011-06-06 18:48 PLUS MINUS Ocena: 4