planeta nowa 2 ćwiczenia odpowiedzi

2010-10-16 06:35
Dodane przez

Treść pytania

planeta nowa 2 ćwiczenia odpowiedzi

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

wymień czynniki wpływające na zróżnicowanie rozmieszczenia upraw rośliny wymienionej w tabeli na drugim miejscu.

2011-05-28 17:48 PLUS MINUS Ocena: -1

Korzystając z mapy ogólnogeograficznej Europy,rozpoznaj wyspy przedstawione na ilustracjach i wpisz ich nazwy do logogryfu.Następnie wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.

2011-05-28 14:39 PLUS MINUS Ocena: 2

chiny

2011-05-28 13:19 PLUS MINUS Ocena: 0

podaj nazwy landów oznaczonych na mapie cyframi

2011-05-27 22:52 PLUS MINUS Ocena: 2

zalety i wady duzego ruchu turystycznego w krajach europy poludniowej.

2011-05-27 18:07 PLUS MINUS Ocena: 0

zadanie 3 strona 137

na podstawie odpowiedzi na polecenie 7-10 oraz 12 z podrecznika wypelnij tabele zad

2011-05-27 14:59 PLUS MINUS Ocena: 10

str 50 cw 1 2 3 str 51 cw 4 5

2011-05-26 19:03 PLUS MINUS Ocena: 1

potrzebuje od poczatku roku

2011-05-26 15:31 PLUS MINUS Ocena: 0

strona 75 zadanie 2

2011-05-25 21:57 PLUS MINUS Ocena: 2

Zastanów się jaki wpływ na gospodarkę krajów alpejskich mają poszczególne elementy i cechy środowiska górskiego. Swoje spostrzeżenia wpisz do tabeli.


1. Duże wysokości n.p.m.
2. Duże różnice wysokości względnej.
3. Lodowce górskie
4. Rzeki o dużych spadkach.
5. Skały wapienne i dolomitowe.

2011-05-25 21:22 PLUS MINUS Ocena: 2

odpowiedz

2011-05-25 20:04 PLUS MINUS Ocena: 0

Geogr.Planeta now 2
ćw.2,str.82

2011-05-24 22:16 PLUS MINUS Ocena: 2

od 60 do 61 proszę o zadania

2011-05-24 20:46 PLUS MINUS Ocena: 0

Ćwiczenie z plusem cz. 2
strona 47 zadanie 4.

2011-05-24 20:21 PLUS MINUS Ocena: 0

potrzebuje odpowiedzi do całego działu sąsiedzi polski z planety nowej 2

2011-05-24 17:35 PLUS MINUS Ocena: -1

korzystając z mapy politycznej europy rozpoznaj i wpisz poniżej kraje alpejskie oznaczone cyframi 1-7 następnie podpisz ma mapie konturowej trzy zaznaczone stolice

2011-05-24 17:13 PLUS MINUS Ocena: 9

Zadanie 5 strona 20. Ćwiczenia "Planeta Nowa" do 2 gimnazjum ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ !!!!!!!!!

2011-05-24 17:02 PLUS MINUS Ocena: 1

a) Podaj nazwę największego okręgu przemysłowego

2011-05-24 16:23 PLUS MINUS Ocena: 0

wycieczka turystyczna-krajoznawcza po regionie śróddziemnomorskim

2011-05-24 15:23 PLUS MINUS Ocena: 5

Najlepiej wszystkie ale szczególnie Europa CAŁAAAAA

2011-05-23 17:19 PLUS MINUS Ocena: -1