planeta nowa 2 ćwiczenia odpowiedzi

2010-10-16 06:35
Dodane przez

Treść pytania

planeta nowa 2 ćwiczenia odpowiedzi

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

Korzystając z wiadomości w podręczniku, wykonaj następujące polecenia.
a)Uzupełnij tabelę właściwymi danymi statystycznymi
b)Podaj przyczyny systematycznego spadku liczby ludności na Litwie, Białorusi oraz Ukrainie.
c)Podaj przyczyny ujemnego salda migracji w tych krajach

2011-05-31 19:06 PLUS MINUS Ocena: 9

na podstawie danych statystycznych zamieszczonych w poniższej tabeli oraz atlasu wykonaj następujące polecenia.
Oblicz a nastepnie wpisz do tabeli gęstośc zaludnienia podanych krajów.
Obliczenia: ...


itd

2011-05-31 16:01 PLUS MINUS Ocena: 1

planeta nowa 2 cwiczenia strona 40 zadanie 5

2011-05-30 20:30 PLUS MINUS Ocena: -1

str.89/1(mapa)

2011-05-30 17:21 PLUS MINUS Ocena: -2

str.89/1(mapa)

2011-05-30 17:20 PLUS MINUS Ocena: 1

cały dział 5 o Azji

2011-05-29 18:54 PLUS MINUS Ocena: 0

korzystając z mapy w atlasie geograficznym , rozpoznaj miasta oznaczone na mapie konturowej cyframi 1-3 oraz obiekty geograficzne oznaczone cyframi 4-10. wypisz poniżej ich nazwy .

2011-05-29 17:59 PLUS MINUS Ocena: 6

planeta nowa 2 ćwiczenia str.31 zadanie 1i 2

2011-05-29 14:06 PLUS MINUS Ocena: -2

1)korzystając z informacji zawartych w podręczniku wykonaj polecenia :
a) Na zamieszczonych poniżej mapach konturowych narysuj strzałki obrazujące odpowiedni dla zimy i lata kierunek wiatrów monsumowych. Wpisz pod każdą z map określenia "wiatr suchy" lub "wiatr mokry"
b) Opisz wpływ tych wiatrów na polnictwo Azji Południowej i Północno-Wschodniej.
2)Spośród podanych poniżej nazw wybierz i podkreśl nazwy azjatyckich tygrysów. Następnie wykonaj polecenie.
Kora Południowa, Kambodża, Singapur, Bahrajn, Liban, Hongkong, Izrael, Armenia, Tajwan

Wymień i opisz czynniki które wpływają na szybki rozwój gospodarczy azjatyckich tygrysów.

2011-05-28 18:16 PLUS MINUS Ocena: -3

wymień czynniki wpływające na zróżnicowanie rozmieszczenia upraw rośliny wymienionej w tabeli na drugim miejscu.

2011-05-28 17:48 PLUS MINUS Ocena: 0

Korzystając z mapy ogólnogeograficznej Europy,rozpoznaj wyspy przedstawione na ilustracjach i wpisz ich nazwy do logogryfu.Następnie wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.

2011-05-28 14:39 PLUS MINUS Ocena: 3

chiny

2011-05-28 13:19 PLUS MINUS Ocena: -1

podaj nazwy landów oznaczonych na mapie cyframi

2011-05-27 22:52 PLUS MINUS Ocena: 1

zalety i wady duzego ruchu turystycznego w krajach europy poludniowej.

2011-05-27 18:07 PLUS MINUS Ocena: -1

zadanie 3 strona 137

na podstawie odpowiedzi na polecenie 7-10 oraz 12 z podrecznika wypelnij tabele zad

2011-05-27 14:59 PLUS MINUS Ocena: 9

str 50 cw 1 2 3 str 51 cw 4 5

2011-05-26 19:03 PLUS MINUS Ocena: 1

potrzebuje od poczatku roku

2011-05-26 15:31 PLUS MINUS Ocena: 1

strona 75 zadanie 2

2011-05-25 21:57 PLUS MINUS Ocena: 3

Zastanów się jaki wpływ na gospodarkę krajów alpejskich mają poszczególne elementy i cechy środowiska górskiego. Swoje spostrzeżenia wpisz do tabeli.


1. Duże wysokości n.p.m.
2. Duże różnice wysokości względnej.
3. Lodowce górskie
4. Rzeki o dużych spadkach.
5. Skały wapienne i dolomitowe.

2011-05-25 21:22 PLUS MINUS Ocena: 5

odpowiedz

2011-05-25 20:04 PLUS MINUS Ocena: -1