statystyka opisowa zadania rozwiązania

2010-10-09 07:50
Dodane przez

Treść pytania

statystyka opisowa zadania rozwiązania

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

Zad 1. Podane poniżej dane dotyczą zawartości suchej masy (w %) w 24 konserwach ze śledzia w pomidorach:
12,0 13,0 14,5 14,0 12,0 12,5 13,5 11,5 13,0 10,5 14,5 14,0 12,5 13,5 14,0 13,0 15,0 13,5 18,0 16,0 10,0 13,0 12,5 12,0.
1. Oblicz średnią, odchylenie standardowe oraz ustal typowy obszar zmienności.
2. Pogrupuj dane w klasy.
3. Oblicz średnią, odchylenie standardowe, dominantę i medianę dla danych pogrupowanych w klasy.

Zad 2. Roczne przychody i zysk brutto w mld euro największych firm telekomunikacyjnych w Europie przedstawiono w poniższej tabeli


Nazwa firmy
Roczne przychody
(w mld EUR)
Zysk brutto
(w mld EUR)
Deutsche Telecom
35,7
5,1
France Telecom
24,6
3,9
British Telecom
23,2
4,8
Telecom Italia
22,1
3,5
Telefonica
17,5
1,3
Cable and Wireless
12,4
2,4
KPN
8,0
0,7
Swisscom
6,5
1,0
Telia
5,3
0,5
Tele Danmark
4,8
0,8
Telekomunikacja Polska
2,6
0,5


Jeżeli wystąpi znacząca zależność przychodu i zysku brutto, to
a) opisać ją za pomocą liniowej funkcji regresji,
b) wyznaczyć współczynnik determinacji i współczynnik zbieżności,
c) wskazać orientacyjny zysk brutto przy rocznych przychodach 20 mld euro

2011-01-15 10:17 PLUS MINUS Ocena: 1

Zad.
Badano wydajność pracy na 3 zmianach. O ile to możliwe uzupełnić puste miejsca w tabeli

średnia odch. współcz. moda współ.skośności
standard. zmienności Pearsona
I 40 5 ? 38 ?
II 36 ? 10% 40 ?
III ? 8 20% ? 0,5

2011-01-08 18:11 PLUS MINUS Ocena: 3