zadania z rachunkowości z rozwiązaniami

2010-10-09 01:00
Dodane przez

Treść pytania

zadania z rachunkowości z rozwiązaniami

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

placki ziemniaczane na 100 porcij

2014-05-27 22:19 natala PLUS MINUS Ocena: 1

sssss

2012-05-17 00:01 barbara PLUS MINUS Ocena: 1

Proszę o pomoc w rozwiązaniu.
W przedsiębiorstwie produkcyjnym na dzień 01.01.2011 stan środków pieniężnych wynosił:
a) w kasie 752zł
b) na rachunku bankowym 11800zł
Operacje gospodarcze stycznia;
1. Wpłacono pracownikowi zaliczkę na zakupy materiałów 220 zł
2. zakupiono wg. rachunku materiały i przyjęto je do magazynu.
3. zakupiono materiały za gotówkę wg. rachunku oraz przyjęto je do magazynu 350 zł
4.przyjęto do magazynu wg. dowodu przyjścia materiały zakupione przez pracownika 220 zł
5. zwrócono dostawcy przed zapłatą część materiałów z powodu wad jakościowych 400 zł
6. spłacono zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bankowego o uzgodnieniu zwrotu części dostawy 9.200 zł

Polecenie:
1. Otwórz konta i zaksięguj operacje gospodarcze.
2. Zamknij konta ,, materiały: oraz określ treść ekonomiczną salda.

Proszę o rozwiązanie z góry bardzo dziękuje!!!

2012-02-08 18:07 PLUS MINUS Ocena: 5

mam zaksięgować operacje gospodarcze
1) przelano udziały do spółki z o.o 4000zł
2)otrzymanie subwencji 7500 zł
3)odpis z zysku na środki spacjalne i finansowanie inwestycji 2200zł
4)naliczenie w końcu roku zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych 45zł
5)zaksięgowanie pod datą sprawozdania finansowego odpisów z zysku gospodarstw pomocniczych 3240 zł

2012-01-13 15:35 PLUS MINUS Ocena: 2

Witam;] mam zaksiegowac operacje:
1) przelano udziały do spółki z.o.o
2) Otrzymanie subwencji
3) Jednostka budżetowa otrzymała dywidendę od posiadanych akcji
4) Przelew dochodów zainkasowanych przez jednostkę budżetową

2012-01-02 16:01 PLUS MINUS Ocena: 1

Witam;] mam zaksiegowac operacje:
1) przelano udziały do spółki z.o.o
2) Otrzymanie subwencji
3) Jednostka budżetowa otrzymała dywidendę od posiadanych akcji
4) Przelew dochodów zainkasowanych przez jednostkę budżetową

2012-01-02 16:00 PLUS MINUS Ocena: 1

księgowanie listy płac

2011-11-21 15:04 PLUS MINUS Ocena: 0

salda poczatkowe w przesiebiorstwie uslugowym ksztaltuja sie nastepujaco:
-materialy 10000zl
-rachunek biezacy 5000zl
-przychody ze sprzedazy 20000zl
-koszty ogolnego zarzadu 6000zl

operacje gospodarcze:
1. FA zakupiono materialy z pozniejszym terminem zaplaty i przekazano je bezposrednio do zuzycia 4000zl
2. RW wydano materialy do zuzycia w dzialalnosci uslugowej 2000z
3. WB bank naliczyl odsetki do srodkow na rachunku bankowym 100zl
4. FA wystawiono fakture za wykonana usluge 10000zl
5. FA otrzymano fakture za rozmowy telefoniczne 300zl
6. PK przeksiegowano koszty wytworzenia uslug...

prosze o szybkie rozwiazanie !

2011-10-01 17:09 PLUS MINUS Ocena: 2

Proszę o pomoc w rozwiązaniu.
W przedsiębiorstwie produkcyjnym na dzień 01.01.2011 stan środków pieniężnych wynosił:
a) w kasie 752zł
b) na rachunku bankowym 11800zł
Operacje gospodarcze stycznia;
1. Wpłacono pracownikowi zaliczkę na zakupy materiałów 220 zł
2. zakupiono wg. rachunku materiały i przyjęto je do magazynu.
3. zakupiono materiały za gotówkę wg. rachunku oraz przyjęto je do magazynu 350 zł
4.przyjęto do magazynu wg. dowodu przyjścia materiały zakupione przez pracownika 220 zł
5. zwrócono dostawcy przed zapłatą część materiałów z powodu wad jakościowych 400 zł
6. spłacono zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bankowego o uzgodnieniu zwrotu części dostawy 9.200 zł

Polecenie:
1. Otwórz konta i zaksięguj operacje gospodarcze.
2. Zamknij konta ,, materiały: oraz określ treść ekonomiczną salda.

Proszę o rozwiązanie z góry bardzo dziękuje!!!

2011-06-01 13:36 PLUS MINUS Ocena: 5

w spółdzielni prowadzącej działalność handlową salda kont na dzień 1 stycznia wynosiły :
1. wartości niematerialna i prawne 4000
2. środki trwałe 229000
3.umorzenie środków trwałych 34200
4. materiały 1900
5. towary 139000
6. kasa 900
7. rachunek bankowy 114840
8. fundusz udziałowy 240000
9.fundusz zasobowy 126000
10.kredyty bankowe 28000
11. zobowiązania wobec dostawców 2800
12. amortyzacja 13860
13. usługi 11000
14. wynagrodzenia 55000
15 zużycie materiałów i energii 5200
16. rozliczenie kosztów 85060
17. koszty handlowe 85060
18. sprzedaż towarów 800000
19. wartość sprzedanych towarów według cen zakupu 670000
20 straty nadzwyczajne 700
21. zyski nadzwyczajne 400
operacje gospodarcze:
1. otrzymano fakturę za usługi transportowe 100
2. rozliczono usługi transportowe w koszty handlowe 100
3. wpłacono utarg za sprzedażny na rachunek bankowy 30000
4. rozchód sprzedanych towarów według cen zakupu 24000
5. naliczono ratę z użycia środków trwałych 1260
6. rozliczono ratę z użycia środków trwałych w koszty handlowe
1260
7. sprzedano towar odbiorcy m-zapłata nastąpi później 600
8. rozchód ze stanu sprzedanych towarów wg. cen zakupu 4500
9. po przeprowadzeniu spisu kontrolnego w sklepie ujawniono nadwyżkę towarów 80
10. wpłacono utarg ze sprzedaży towarów na rachunek spółdzielni towarów 40000
11. rozchód ze stanu sprzedanych towarów według cen zakupu 30000
12. w wyniku włamania z kradzieżą do sklepu stracono na wartość 140
13. sporządzono listę płac pracowników współdzieli brutto 6000
15. podjęto gotówkę z banku na wypłatę wynagrodzeń 6000
16. z kasy wypłacono wynagrodzenie pracownikom 6000
przeksięgowania związane z zamknięciem roku obrotowego:
17 przeniesienie przychodów ze sprzedaży towarów ...
18. przeniesienie wartości sprzedanych towarów według cen zakupu ...
19. przeniesienie kosztów z ukladu rodzajowego:
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi
d) wynagrodzenia
20 przeniesienie kosztów handlowych
21 przeniesienie strat nadzwyczajnych
22.przeniesienie zysków nadzwyczajnych
23. przeniesienie pozostałych przychodów operacyjnych
zaksięgować operacje gospodarcze sporządzić zestawienie obrotów i sald bilans końcowy
PROSZĘ O SZYBKIE ROZWIĄZANIE TEGO ZADANIA

2011-05-29 13:16 PLUS MINUS Ocena: 9

mam zaksięgować operacje gospodarcze
1) przelano udziały do spółki z o.o 4000zł
2)otrzymanie subwencji 7500 zł
3)odpis z zysku na środki spacjalne i finansowanie inwestycji 2200zł
4)naliczenie w końcu roku zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych 45zł
5)zaksięgowanie pod datą sprawozdania finansowego odpisów z zysku gospodarstw pomocniczych 3240 zł

2011-05-18 22:30 PLUS MINUS Ocena: 4

mam zaksięgować operacje gospodarcze
1) przelano udziały do spółki z o.o 4000zł
2)otrzymanie subwencji 7500 zł
3)odpis z zysku na środki spacjalne i finansowanie inwestycji 2200zł
4)naliczenie w końcu roku zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych 45zł
5)zaksięgowanie pod datą sprawozdania finansowego odpisów z zysku gospodarstw pomocniczych 3240 zł

2011-05-18 20:02 PLUS MINUS Ocena: 4

Hurtownia OLGINA sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Tęczowa 2, sprzedała towary na podstawie faktury vat nr 20/02 z dnia 12 luty 200Xr. Zakładom przemysłu Odzieżowego sp. z o.o. w Opolu, ul Klonowa 1, na wartość brutto 4 500,-, tego też dnia wystawiono weksel. Termin płatności ustalono na dnia 28 kwietnia 200Xr. weksel ma być płatny w PKO BP S.A. I O/Dzierżaniów.

2011-04-06 10:17 PLUS MINUS Ocena: 7