Czym się różni?

2012-03-20 16:31
Dodane przez wódżitsu

Treść pytania

Astronomiczna wiosna od kalendarzowej?

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

Astronomiczna wiosna rozpoczęła się już 20 marca o godz. 6.14, czyli w momencie równonocy wiosennej, gdy Słońce przekroczyło punkt Barana na równiku niebieskim. Różnica między kalendarzowym a astronomicznym początkiem wiosny jest związana z ruchem Słońca. W 2012 roku astronomiczna wiosna przyszła dzień wcześniej niż wskazują kalendarze.
źródło: http://www.se.pl/wydarzenia/kraj

2012-03-21 09:43 Amfibra PLUS MINUS Ocena: 7

Jak powiada ciocia Wikipedia: "Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 20 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa." Wiosna kalendarzowa przypada na 21 Marca i jest datą umowną.

2012-03-21 09:24 Koczi PLUS MINUS Ocena: 3

Astronomiczna jest wtedy kiedy przylatują bociany, a kalendarzowa zaczyna się dziś , czyli 21. marca.

2012-03-21 09:18 Sebuninho PLUS MINUS Ocena: 18