lektury naszych potomków model odpowiedzi

2010-10-13 07:07
Dodane przez

Treść pytania

lektury naszych potomków model odpowiedzi

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

sdfgh

2013-12-15 14:32 aaa PLUS MINUS Ocena: 0

SFORMUŁUJ TEZĘ CALEGO TEKSTU PODAJ TRZY ARGUMENTY I WNIOSEK

2013-04-24 14:52 KRY12 PLUS MINUS Ocena: 0

Kogo Tazbir stawia za wzór pięknego stylu

2012-03-05 17:03 PLUS MINUS Ocena: 0

Kogo Tazbir stawia za wzór pięknego stylu

2012-03-05 16:59 PLUS MINUS Ocena: -1

Tekst Janusza Tazbira jest tekstem:

2011-12-11 07:37 PLUS MINUS Ocena: 2

Zadanie 1. (1 pkt)
Odpowiedz, co było przyczyną samobójstwa Michała Bałuckiego (akapit 1.)
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 2. (2 pkt)
Wymień utwory Bałuckiego naleŜące do Ŝelaznego repertuaru polskich teatrów, jakie to
gatunki literackie? (akapit 1.)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 3. (1 pkt)
Zacytuj opinię Stefana śeromskiego o Zofii Nałkowskiej (akapit 2).
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5
Zadanie 4. (1 pkt)
Jaka przepowiednia Jana Lechonia dotycząca prozy Parnickiego spełnia się w dzisiejszych
czasach? (akapit 3)
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 5. (2 pkt)
Objaśnij (akapit 4), dlaczego twórczość Elizy Orzeszkowej będzie w XXI wieku przedmiotem
zainteresowania głównie etnologów? Podaj dwa przykłady.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 6. (1 pkt)
O co mógłby zapytać Janusza Tazbira czytelnik tego tekstu? (akapit 5)
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 7. (3 pkt)
Podaj trzy przyczyny popularności literatury faktu (akapit 6).
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 8. (2 pkt)
Podaj przykłady uŜycia w tekście ironii.
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6
Zadanie 9. (2 pkt)
Czym jest polska historiografia, a czym moŜe stać się w przyszłości? (akapit 8.)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 10. (1 pkt)
Kogo Tazbir stawia za wzór pięknego stylu? (akapit 10.)
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Zadanie 11. (3 pkt)
Na podstawie całego tekstu sformułuj tezę, podaj trzy argumenty oraz wniosek
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 12. (1 pkt)
Tekst Janusza Tazbira jest tekstem:
a) popularnonaukowym
b) filozoficznym
c) literackim
d) publicystycznym

2011-12-10 18:02 PLUS MINUS Ocena: 17

co było przyczyna samobójstwa Michała Bałuckiego?

2011-04-06 21:27 PLUS MINUS Ocena: 3

podaj przykłady użycia ironii w tekście

2011-03-07 17:18 PLUS MINUS Ocena: 3

odpowiedz co bylo przyczyna samobojstwa michala baluckiego

2010-12-19 12:38 PLUS MINUS Ocena: 3

teza, 3 argumenty i wniosek do tekstu Lektury naszych potomków J.Tazbira

2010-11-18 21:51 PLUS MINUS Ocena: 7

jeśli ktoś może podać tezę trzy argumenty i wniosek do tekstu lektury naszych potomków.

2010-11-15 10:07 PLUS MINUS Ocena: 2

lektury naszych potomków

2010-11-02 13:29 PLUS MINUS Ocena: 3

teza na podstawie tekstu Lektury naszych potomków

2010-10-19 17:06 PLUS MINUS Ocena: 14
RANKING UŻYTKOWNIKÓW


Muzyka to Twoja pasja? Najlepsze interpretacje piosenek tylko na Groove.pl. Rap, rock, pop - teksty z wszystkich tych gatunków znajdziesz na Groove.

Jakiemu klubowi piłkarskiemu kibicujesz? Wyniki meczów, statystyki, newsy, zapowiedzi - to wszystko znajdziesz na Meczyki.pl, prawdziwej świątyni każdego fana sportu.