Paweł Huelle, Poza swój czas

2011-12-15 16:35
Dodane przez

Treść pytania

Paweł Huelle, Poza swój czas

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

Dawać dobre przykłady

2018-11-05 23:18 SAAD123 PLUS MINUS Ocena: 3

Na podstawie akapitu 1 podaj trzy cele jakie Platon stawiał poezji.? tekst Pawła Huelle,poza swój czas

2013-01-26 10:07 myszenka PLUS MINUS Ocena: 2

Wyjaśnij dlaczego platon chciał wykreślić z Odeysei fragment przedstawiający rozmowę Achillesa z Odysem.

2012-10-09 20:49 dawid PLUS MINUS Ocena: 15

zdanie rozpoczynające tekst ma charakter :
a) tezy
b) hipotezy
Uzasadnij odpowiedż.

2012-03-12 17:18 PLUS MINUS Ocena: 37

zdanie rozpoczynające tekst ma charakter :
a) tezy
b) hipotezy
Uzasadnij odpowiedż.

2012-02-09 16:09 PLUS MINUS Ocena: 13