Piotr Wojciechowski " Luzu, wiecj luzu"

2012-03-31 20:20
Dodane przez sander11

Treść pytania

1.Na podstawie akapit 1.wymien dwie korzysci płynace ze znajomosci matematyki 3.odwołujac sie do akapitu 4 i 7 wyjasnij czego twórca eseju wymaga od odbiorcy 5.na podstawie cytowanych w akapicie 6 słów Jana Tomkowskiego wyjasnij,czym charakteryzuje sie stsunek eseisty do swiata 6.wymien po jednym przykładzie eseju literackiego i filmowego 7.Odwołując się do akapitów 7 i 8 podaj dwa przykłady tematyki poruszanej w esejach. 8.Wymień dwie funkcje akapitu 9. w kompozycji tekstu. 9.Na podstawie akapitów 9. i 10. wyjaśnij na czym polega tytułowy luz. Podaj 2 przykłady 10.Określ jaka funkcje w zdaniu ,,Sa tacy,co>> bronia dzieci przed okrutna tortura matematyki,pełni cudzysłów 11.Wymien trzy zródła informacji autora tekstu 12.Na podstawie akapitu 11.przedstaw stosunek autora tekstu do luzu

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

http://www.ciekawi.pl/piotr-wojciechowski--luzu-wiecej-luzu/

Proszę nie dublować pytań.

2012-04-02 16:11 Koczi PLUS MINUS Ocena: 4