POLSKI

2014-11-06 17:22
Kategoria: Edukacja i szkolnictwo
Dodane przez Aneta1407

Treść pytania

1.Na jaką wpsólna cechę poglądów św. Augustyna i Kanta zwraca uwagę autor? 2. Jakie stanowisko wobec poglądów filozofów wymienionych w akapicie 2 zajmuje Leszek Kołakowski. Uzasadnij odpowiedź. 3. Kiedy wolno kłamać rządom? Odpowiez na podstawie akapitu 3.

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie