światopogląd dekadencki odpowiedzi

2010-10-16 07:13
Dodane przez

Treść pytania

światopogląd dekadencki odpowiedzi

Udostępnij

Odpowiedz na pytanie

Tralalala

2021-04-20 20:33 Xxx PLUS MINUS Ocena: 1

a gdzie odpowiedzi do tego?

2012-04-11 21:26 ona PLUS MINUS Ocena: 23

Na podstawie 2 i 3 akapitu uzasadni w 2-3 zdaniach tezę o pozytywistycznych zródłach postawy dekadenckiej

2012-02-20 19:26 PLUS MINUS Ocena: 128

Podaj i wyjaśni termin , od którego zastał utworzony przymiotnik organicystyczny

2012-02-20 18:42 PLUS MINUS Ocena: 1

na podstawie pierwszego akapitu uzasadnij tezę, że postawa dekadencka miała źródła w pozytywizmie.

2012-02-16 20:07 PLUS MINUS Ocena: 25

podaj i wyjaśnij termin, od którego został utworzony przymiotnik organicystyczny

2012-02-15 21:10 PLUS MINUS Ocena: -2

wyjaśnij użyte w 2.akapicie określenie pojęcia dekadencji jako "symetrycznej odwrotności idei ewolucji"

2012-02-15 21:01 PLUS MINUS Ocena: 66

na podstawie pierwszego akapitu uzasadnij teze,ze postawa dekadencka miała zrodla w pozytywizmie.

2012-02-14 17:50 PLUS MINUS Ocena: 4

Analiza i interpretacja wiersza "koniec wieku XIX" jego związek z dekadentyzmem i filozofią schopenhauera

2011-05-19 20:06 PLUS MINUS Ocena: -13

Na podstawie pierwszego akapitu uzasadnij tezę ze podstawa dekadencka miała źródła w pozytywizmie

2011-05-19 19:50 PLUS MINUS Ocena: -1

od jakiej nazwy i w jaki sposób został uwtorzony przymiotnik "deterministyczny"

2011-05-19 19:45 PLUS MINUS Ocena: -2

wyjaśnij użyte w 2. akapicie określenie pojęcia jako "symetrycznej odwrotności ewolucji"

2011-03-02 16:51 PLUS MINUS Ocena: -4

Teresa Walas, [Światopogląd dekadencki] (s. 167–168)�1.

1. Światopogląd dekadencki wychodził z pozytywistycznego założenia, żerozwój człowieka podlega prawu ewolucji. W jej wyniku organizmy dojrzewają,a potem starzeją się i degenerują. Końcową fazą procesu ewolucji jest chorobli-wie wysubtelniona osobowość dekadencka.

�2. Przymiotnik deterministyczny został utworzony od nazwy determinizm zapomocą formantu -istyczny.

�3. Stwierdzenie to oznacza, że doktryna postępu w światopoglądzie deka-denckim była interpretowana jako bezwzględne prawo wzrostu i obumierania.

�4. W uznawanej przez dekadentyzm ewolucji kryje się zarówno optymistycz-na wiara w postęp, jak i jej przeciwieństwo: świadomość degeneracji i śmierci.

�5. W ostatnim akapicie jest mowa o tym, w jaki sposób światopogląd deka-dencki rzutował na sytuację psychiczną jednostki i jej stosunek do świata.

2011-01-16 21:30 PLUS MINUS Ocena: 32